editediteditedit

Openindiana

 • ssh je zapnuty by default
 • funguje vncserver
 • ip adresy: /etc/hostname.<sitovka>, /etc/defaultrouter ALE je potřeba vypnout NWAM (tj ten gnome shit)
 • utility scanpci, prtconf
 • baliky se instaluji pomoci pkg install, hledaji pomoci pkg search
 • demoni se spravuji pomoci svcadm (enable/disable)


Storage

nainstalujeme potřebné balíky
Kd: format
root@maslo:~# pkg install storage-server SUNWiscsit
disky identifikuje utilita format
Kd: format
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
    0. c1t0d0 <ATA  -INTEL SSDSA2M04-02HD cyl 2554 alt 2 hd 224 sec 56>
     /pci@0,0/pci1043,8496@11/disk@0,0
    1. c3t0d0 <DELL-PERC6/i-1.21 cyl 17821 alt 2 hd 255 sec 945>
     /pci@0,0/pci1022,1512@4/pci1028,1f0c@0/sd@0,0

ZPool

vytvoříme příkazem zpool create
Kd: zpool
root@maslo:~# zpool create datapool c3t0d0
root@maslo:~# zpool list
NAME    SIZE ALLOC  FREE  CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
datapool 7.25T  124K 7.25T   0% 1.00x ONLINE -
rpool   15.2G 4.56G 10.7G  29% 1.00x ONLINE -

ZFS Volume

Kd: zfs
root@maslo:~# zfs create -V 5T datapool/storage
root@maslo:~# zfs create -V 100G datapool/firma
root@maslo:~# zfs list -t volume

iscsi

vytvoříme LUNy
Kd: iscsi
root@maslo:~# sbdadm create-lu /dev/zvol/rdsk/datapool/storage
root@maslo:~# sbdadm create-lu /dev/zvol/rdsk/datapool/firemni
root@maslo:~# sbdadm list-lu

Found 2 LU(s)

	   GUID          DATA SIZE      SOURCE
-------------------------------- ------------------- ----------------
600144f067fa0f0000004dab50680001 5497558138880    /dev/zvol/rdsk/datapool/storage
600144f067fa0f0000004dab50f30002 107374182400     /dev/zvol/rdsk/datapool/firemni

a potom viewy. k tomu potřebujeme znát GUID
Kd: iscsi view
root@maslo:~# stmfadm list-lu -v

root@maslo:~# stmfadm add-view 600144F067FA0F0000004DAB50680001
root@maslo:~# stmfadm add-view 600144F067FA0F0000004DAB50F30002

omezíme přistup k targetu jen na ip adresu kterou chceme.
Kd: iscsi
root@maslo:~# itadm create-tpg mySAN 172.19.2.1

dál musíme spustit službu
Kd: iscsi
root@maslo:~# svcadm enable -r network/iscsi/target
root@maslo:~# svcs -l target         #kontrola esi je spustena

a vytvoříme target
Kd: iscsi
root@maslo:~# itadm create-target

root@maslo:~# itadm modify-target -t mySAN iqn.1986-03.com.sun:02:231bb9b2-c08c-e63c-f00c-ef8dc5e7b314
Kd: zdroje
http://blogs.sun.com/observatory/entry/iscsi_san
http://wikis.sun.com/display/OSOLDesign/How+to+Create+a+Target+Portal+Group
http://www.root.cz/clanky/zfs-vytvarame-a-upravujeme-zaklad-pre-nase-data/
http://www.cuddletech.com/blog/pivot/entry.php?id=779
http://wiki.genunix.org/wiki/index.php/Belenix_FAQ#How_do_I_configure_a_static_IP_Address_and_setup_networking_.3F
Wiki engine by dan. Content by marv.