< Zpět Vpřed >

Různé typy magnetických páskových pamětí

Kazeta typu 3480
Streamer
Kazeta 8mm Helical
Kazeta 4mm DAT
Mechanika pro čtení Exabyte kazet
Kazeta Mammoth

Kazety 3480, 3490E

Jsou kazety s magnetickou páskou, vyvinuté firmou IBM pro velká výpočetní střediska. Jedná se o pásku umístěnou v kazetě, což usnadňuje manipulaci. Další výhodou těchto pásek je vyšší přenosová rychlost a kratší doba převíjení. Jsou to opět sekvenční média, a proto jsou vhodná zejména pro zálohování. Později vznikla k těmto kazetám automatická zařízení na manipulaci s archivem těchto kazet (jukebox).

[Kazeta typu 3480]

Streamer

Streamer je páskovým médiem s podélným proudovým záznamem, které není již určeno výhradně pro velké sálové počítače, ale i pro malé osobní počítače.

Čtecí (zapisovací) mechaniky pro streamery se vyrábějí jak v interním, tak externím provedení. Páska streameru je uložena v kazetě, se kterou potom mechanika pracuje. Zaznamenávaná data se nezapisují po blocích, ale jsou zapisována jako celistvý proud dat. Vlastní záznam je prováděn podélně (podobně jako u audio kazety). Oproti předešlým páskovým pamětem a kazetám poskytují streamery vyšší přenosovou rychlost (cca 10-15 MB/min) a mají kapacitu 800 MB, 3.2 GB, 13 GB, ale i 20 GB. Jejich hlavní využití spočívá v zálohování velkých objemů dat.

[Streamer]

Kazety 8 mm "Helical"

Vyrobené firmou Exabyte. Obsahují magnetický pásek o šířce 8 mm, na který se provádí šikmý záznam dat. Kapacita se pohybuje v závislosti na délce pásku od 1 GB až do 20 GB. Rychlost přenosu dat je zhruba 20 MB/min. Jedná se o sekvenční médium a kazety jsou tedy vhodné pro zálohování velkých objemů dat. Připojení k počítači se provádí většinou přes rozhraní SCSI.

[Kazeta 8mm Helical]

Kazety 4 mm DAT

Kazety DAT (Digital Audio Type) byly vyrobeny firmou Hewlett Packard. Jedná se o podobné zařízení jako jsou kazety Exabyte a tudíž pracují na podobném principu (šikmý záznam dat na magnetickou 4 mm pásku). Kapacita těchto kazet se pohybuje v rozmezí 1 GB - 8 GB. Přenosová rychlost je 22 MB/min. Připojení je prováděno většinou přes rozhraní SCSI.

[Kazeta 4mm DAT]

Mammoth

Mammoth jsou 8mm pásky od firmy Exabyte. Nyní existují 2 verze a to Mammoth 1 (M1) a Mammoth 2 (M2). Kapacita je různá , její rozsah je od 5 GB (M1) až do 150 GB (M2). Mammoth 2 je zatím nejrychlejší nahrávací jednotka ve své třídě. Nahraje až 30 MB/s

[Mechanika pro čtení Exabyte kazet]


[Kazeta Mammoth]