< Zpět Vpřed >

Podrobnější popis diskety

Schéma diskety
3,5" disketa
5,25" disketa
8" disketa

Disketa je ve své podstatě vlastně plastový disk pokrytý vrstvou magneticky měkkého materiálu, umístěný v ochranném pouzdru. Velikost disket ani jejich kapacita nebyla v průběhu vývoje jednotná. První diskety byly jednostranné, dnes jsou však již všechny diskety oboustranné. Rozměry disket se pohybovaly od nejstarších osmipalcových přes 5,25" až k dnešním standardně používaným 3,5". Také kapacita se měnila s vývojem technologie.

[Schéma diskety]

Nejstarší diskety pojaly 180 KB dat a byly 8" velké, následovaly diskety s kapacitou 360 KB, 720 KB, 1200 KB o velikosti 5,25" až k dnešní běžné velikosti 3,5" a kapacitě 1440 KB . Disketa a informace na ní jsou děleny do tzv. povrchů, stop a sektorů. Disketa má dvě strany, dva povrchy. Na každém povrchu jsou soustředné kružnice - stopy. Stopy se pak dělí na nejmenší dílky - sektory. Toto rozdělení se na disketě vytváří při jejím formátování. Dnes používaná snad u všech počítačů je disketa velikosti 3,5" s kapacitou 1440 KB. Tato kapacita je však dnes v mnoha případech již nedostačující, proto se výrobci snaží prosadit s novými typy záznamových výměnných médií jako jsou třeba Iomega Zip, Imation Super Disk nebo Sony HiFD. Tyto novinky si však mezi sebou vzájemně konkurují a není jisté, zda se některá z nich zcela prosadí.

[3,5" disketa]


[5,25" disketa]


[8" disketa]