editediteditedit

Airos + VirtualAP + VLAN tagging


Cílem je vytvořit dvě SSID s různými WPA-PSK hesly. První SSID bude bridgované s ethernetem, druhé se bude tagovat VLANem a přes tento VLAN bude dostupný i management.


br0: ath0 + eth0_real + eth1_real
br1: ath1 + vlan

Pokud je zařízení v módu bridge, je br0 vytvořený a má ip adresu nastavenou přes gui.

pustíme SSH na zařízení. Pro nastavení WPA je potřeba konfigurace hostapd
Kd: vi /etc/persistent/aaa2.cfg
interface=ath1
bridge=br1
driver=wext
wpa=2
wpa_passphrase=mywpakey
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
Vytvoříme soubor /etc/persistent/rc.poststart, který se automaticky pustí po startu.
Kd: vi /etc/persistent/rc.poststart
#!/bin/sh
VLAN_ID=17

#create new SSID
wlanconfig ath1 create wlandev wifi0 wlanmode ap
iwconfig ath1 essid marv-virtual
iwpriv ath1 ap_bridge 1
iwpriv ath1 wds 1

#run wpa
/bin/hostapd /etc/persistent/aaa2.cfg &

ifconfig ath1 up

#create vlan
vconfig add br0 $VLAN_ID
ifconfig br0.$VLAN_ID up

#new bridge
brctl addbr br1
brctl addif br1 ath1
brctl addif br1 br0.$VLAN_ID
ifconfig br1 up
Kd: vi /etc/persistent/rc.prestop
#!/bin.sh
VLAN_ID=17

#delete bridge
brctl  delif br1 ath1
brctl  delif br1 br0.$VLAN_ID
brctl delbr br1
vconfig rem br0.$VLAN_ID

#kill hostpad
MYPID=`ps aux |grep aaa2 |head -n 1 |awk '{print }'`
kill -9 $MYPID

#remove ath1
wlanconfig ath1 destroy
nakonec jen ulozit a restartovat
Kd: save and restart
cfgmtd -p /etc -w
reboot

přehození ip adresy na jiný iface
Kd: switch ip
#switch ip address
ADRESA=„`ip a |grep br0 |grep inet |head -n 1|cut -d\  -f 6`“
ROUTE=„`ip r |grep default |cut -d\  -f 3`“

ip a del $ADRESA dev br0
ip a a $ADRESA dev br1
ip r del default
ip r a default via $ROUTE dev br1
Wiki engine by dan. Content by marv.